شرکت سراج نور توس در سال ۱۳۷۶ با هدف تولید انواع چراغ و آینه بغل خودرو جهت تامین نیاز خودروسازان داخلی و صادرات به کشورهای اروپایی شروع به کار کرد.

این شرکت با ترکیب ۶۰ درصد سهامداران داخلی و ۴۰ درصد شرکت TYC تایوان،یکی از بزرگترین تامین کننده های خودرو سازان داخلی، نظیر ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو می باشد.

درباره SNT

درباره شرکت سراج نور توس

درباره TYC

درباره شرکت صنعتی برادران TYC

 

روشـنایی . دقت . امنیـت

آزمایشگاه SNT

آزمایشگاه مجهز و به روز شرکت سراج نور توس

 گواهینامه های SNT

گواهینامه های اخذ شده شرکت سراج نور توس

اطـلاعات فنــی

اطلاعاتی فنی در خصوص چراغ های تولید شده

 

روشنایی.دقـت.امنیـت

 

محصــــولات